Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Richtlijnen sponsoring kleding en materialen

Richtlijnen (team)sponsoring v.v. Nieuwenhoorn

Hieronder worden de regels gegeven die gelden bij het teamsponsoring en de verkoop, gebruik en beheer van de clubkleding. Alle leden en vrijwilligers die een functie of begeleidende taak hebben binnen de voetbalafdeling, dienen zich te houden aan deze regels. Indien er bij de uitvoering een geschil voordoet, wordt het geschil voorgelegd aan het algemeen bestuur om tot een onafhankelijke oplossing te komen. Van de bestuursleden wordt verwacht de richtlijnen te hanteren en uit te voeren.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing:

 1. Alle sponsor- en reclame-uitingen moeten passen binnen de KNVB-richtlijnen en die van v.v. Nieuwenhoorn. Dit wordt beoordeeld door de sponsorcommissie van v.v. Nieuwenhoorn
 2. Voor selectieteams gelden aparte afspraken met sponsoring die ingevuld en uitgevoerd wordt door de sponsorcommissie. Hierbij wordt samengewerkt met maatschappelijk partners.
 3. Sponsoring is mogelijk onder bepaalde voorwaarden:
  • Een mogelijke maatschappelijk partner of sponsor krijgt een 3-jarig contract met de daarbij passende bijdrage.
  • Gesponsorde kleding en voetbaltassen zijn in principe gerelateerd aan het team wat gesponsord wordt. 
  • Alle gesponsorde kleding/voetbaltassen/attributen wordt aangeschaft door de sponsorcommissie. 
  • De bestellingen van voetbalkleding- en/of materialen wordt uitgevoerd door de sponsorcommissie. 
  • Leverancier Kelme is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van de kleding.
 4. Gesponsorde kleding en tassen met reclame-uitingen zijn gedurende de contractperiode eigendom van v.v. Nieuwenhoorn.
 5. Het is niet toegestaan de kleding zonder goedkeuring van de sponsorcommissie te voorzien van andere commerciële uitingen, logo's, etc.
 6. Het aanschaffen/bestellen van teamkleding is voorbehouden aan de sponsorcommissie. Zonder de goedkeuring van de sponsorcommissie kan geen bestelling/levering plaatsvinden.
 7. Het clublogo is uitdrukkelijk voorbehouden aan bestuur en de sponsorcommissie c.q. rechthebbende. Zonder toestemming van het bestuur of de sponsorcommissie is gebruik van het clublogo niet mogelijk. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) van het  clublogo en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf toestemming te hebben verkregen van het bestuur of de sponsorcommissie.
 8. De leverancier is verantwoordelijk voor het vervaardigen, produceren en leveren van kleding. Daarnaast zorgt de leverancier voor een juiste financiële afwikkeling naar de penningmeester van v.v. Nieuwenhoorn.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!