Cookie beleid v.v. Nieuwenhoorn

De website van v.v. Nieuwenhoorn is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributiereglement

CONTRIBUTIE REGLEMENT VOETBALVERENIGING NIEUWENHOORN:

Lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt altijd voor het gehele seizoen aangegaan. Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni.  Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd door middel van het opzeggingsformulier op de website.

Opzeggen van het lidmaatschap:

Opzeggingen dienen uiterlijk vóór 15 juni van elk jaar in het bezit te zijn van de ledenadministratie.  Zonder schriftelijke opzegging is het lid verplicht de gehele contributie voor het nieuwe seizoen te voldoen. Indien een opzegging geschiedt na 15 juni maar voor 1 augustus dan is het opzeggende lid minimaal de helft van de contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Geschiedt de opzegging na 1 augustus dan is het opzeggende lid de volledige contributie over het seizoen verschuldigd. Wanneer er een contributie achterstand is zal er geen overschrijving naar een andere vereniging mogelijk zijn en ook bij het tussentijds stoppen met voetballen blijft de betaling van de openstaande contributie voor dat seizoen gehandhaafd.

Contributie:

Alle spelende en / of rustende leden, (donateurs) zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie. De contributie wordt jaarlijks aangepast met een verhoging van het dan geldende consumenten prijsindexcijfer van het CBS en zal worden afgerond op hele eurobedragen. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. Indien aan een spelend lid een dispensatie naar een jongere leeftijdsgroep is toegekend, geldt nog steeds de contributie van de oorspronkelijke leeftijdsgroep. (Meisjes krijgen een automatische dispensatie voor het eerste jaar in een nieuwe leeftijdsgroep)

Contributie betaling:

Voor de betaling van de contributie zal aan het begin van het lopende seizoen (medio augustus/september ) aan de leden een contributienota worden toegezonden met het verzoek deze voor oktober te betalen. Indien de contributie niet is bijgeschreven op de rekening van de vereniging volgt een herinnering tot betaling, welke extra is verhoogd met € 5,00 administratiekosten, met het dringende verzoek om binnen 14 dagen de betaling alsnog te verzorgen. Wanneer de contributie na het verstrijken van de betalingstermijn van de herinnering toch nog niet is bijgeschreven op de rekening van de vereniging zal er worden overgegaan tot schorsing van het lid en wordt deze tevens uitgesloten van deelname aan trainingen en wedstrijden. De vereniging behoudt zich tevens het recht om de vordering tot betaling over te dragen aan een incassobureau en zullen alle kosten welke hieraan verbonden zijn voor rekening komen van het betreffende lid.  Indien een lid door omstandigheden niet kan voldoen aan de vastgestelde betalingstermijn kan er (schriftelijk of per email ) een verzoek tot een betalingsregeling worden ingediend bij de penningmeester van de vereniging ([email protected]). Is het financieel lastig om de contributie te voldoen, dan willen wij u wijzen op de diverse subsidie mogelijkheden die de Gemeente biedt, waaronder het jeugdfonds sport. Meer informatie hierover kunt u vinden op het internet of bij de gemeente.

Tussentijdse aanmelding lidmaatschap:

Voor een aanmelding voor 1 januari van het lopende seizoen is men altijd de volledige contributie verschuldigd. Bij een aanmelding na 1 januari van het lopende seizoen zal de helft van de contributie in rekening worden gebracht. Tevens zal het door het bestuur vastgestelde bedrag voor inschrijving en administratiekosten van de vereniging, alsmede de kosten van inschrijving van de KNVB, in rekening worden gebracht.

Boetes:

Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en verenigingstuchtzaken. Op het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de tuchtzaak en de administratiekosten die daar aan zijn verbonden. Deze administratiekosten worden door de KNVB direct in rekening gebracht aan de vereniging en de vereniging zal deze kosten in rekening brengen bij het betreffende lid.

Schorsing:

Het bestuur behoudt, in het geval van niet tijdig betalen van contributie of boetes, altijd het recht tot schorsing van het desbetreffende lid.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!