Cookie beleid v.v. Nieuwenhoorn

De website van v.v. Nieuwenhoorn is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Beleid 2020-2025

Dit is het beleidsplan van v.v. Nieuwenhoorn voor de jaren 2020-2025. In dit plan zijn de ambities, de activiteiten waarmee de doelen gehaald worden en de bijbehorende planning voor de komende jaren opgenomen. Het gekozen thema voor 2020 – 2025 is “Kiezen voor kwaliteit”. Dit thema geeft goed aan welke ontwikkeling we binnen v.v. Nieuwenhoorn willen stimuleren met het beleid voor de komende jaren.

Het afsluiten van een moeilijke periode.

In de afgelopen jaren is het v.v. Nieuwenhoorn niet voor de wind gegaan. Met het afscheid van het prestatievoetbal op zondag en diverse wisselingen op bestuurlijk niveau rommelde het binnen de organisatie. Met een te kleine groep bestuurders en vrijwilligers werden alle zeilen bijgezet om overeind te blijven. Dit resulteerde helaas in het vertrek van sponsoren, leden en vrijwilligers. Dit was verenigingsbreed merkbaar, het ledenaantal nam af, het broodnodige onderhoud aan het complex stond deels stil en het vasthouden van jeugdtrainers bleek ook een moeilijke opgave. In 2017 besloot een kleine groep vrijwilligers en oud-bestuursleden de schouders eronder te zetten, wat ertoe heeft geleid dat de rust langzaamaan weer terugkeert. Er wordt gebouwd aan een stabiele organisatie, maar het mag duidelijk zijn dat er nog heel veel werk te verzetten is.

Waar staan we nu

Het ledenaantal en voetbalniveau stabiliseren zich, waardoor de club zich nu kan richten op het reorganiseren van de organisatie. De samenwerking met opleidingspartner Sparta Rotterdam is verlengd en er is gestart aan het opleiden van nieuwe jeugdtrainers en KNVB club-scheidsrechters. Het onderhoud aan het complex heeft weer prioriteit en de sfeer is voelbaar vooruit gegaan. Het vinden van voldoende vrijwilligers blijft problematisch, er lijkt een tendens te zijn ontstaan waarbij leden zich steeds meer als klant gedragen.

Waar willen we naar toe

V.v.Nieuwenhoorn is een club van de leden. We zien dan ook graag dat de leden de club runnen in alle geledingen. Het bestuur, de commissies en het grootste deel van de trainers en leiders bestaan uit vrijwilligers. Iets dat ook past bij een voetbalvereniging.

We zullen nog een aantal “betaalde deeltijd banen” houden, dat is gebruikelijk in de voetbalwereld. De door een trainer verkregen kennis (diploma) en ervaring wordt binnen de voetbalwereld betaald door middel van een salaris of vrijwilligersvergoeding.

Alle vrijwilligers en betaalde trainers dienen m.i.v. seizoen 2020-2021 een Verklaring Omtrent Gedrag te overhandigen aan het bestuur.

Wat hebben we dan bereikt

Met een bezetting van zeven bestuursfuncties is de eerste stap gezet naar de reorganisatie binnen de vereniging. Een voetbaltechnische commissie die actief het jeugd- en voetbalbeleid binnen de club coördineert en bewaakt. Er is een nieuwe weg ingeslagen, waarbij v.v. Nieuwenhoorn maatschappelijk betrokken wil zijn, waar aandacht voor kwetsbare groepen in onze samenleving de nodige aandacht en steun krijgt. Het Walking Football voor senioren, gestart in 2018, draagt naast lichamelijke inspanning ook bij aan sociaal met elkaar bezig zijn en blijkt een ideaal middel om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Project Jongeren Op Gezond Gewicht heeft geresulteerd in een bronzen certificaat Gezonde Sportkantine. De sponsorcommissie heeft ook ingezet op deze nieuwe manier van denken en is gestart met het werven van Maatschappelijk Partners, waarbij een samenwerking is ontstaan met Stichting “het vergeten kind”, stichting DOCK en stichting Push. Met het aanstellen van een bestuurslid vrijwilligerszaken zal het komende jaar worden gewerkt aan het samenstellen van een vrijwilligersbeleid waar veiligheid bovenaan de lijst staat.

We houden elkaar op de hoogte

V.v. Nieuwenhoorn is een vereniging die inmiddels weer in beweging is. Dat betekent dat er veel leden en andere belanghebbenden op de hoogte gehouden moeten worden van de ontwikkelingen van onze club. Goede communicatie is dan ook een speerpunt voor het beleid van de komende jaren.

Maatschappelijk verantwoord verenigen

 Als toonaangevende voetbalvereniging op Voorne Putten staat v.v. Nieuwenhoorn midden in de maatschappij en kan onze club een goede rol vervullen in de gemeenschap. Daarbij horen ook thema’s die actueel zijn zoals gezonde voeding, rookbeleid, sporten, kwetsbare groepen en groene stroom. In de komende jaren zal een plan gemaakt worden om het maatschappelijk verantwoord verenigen verder vorm te geven bij v.v. Nieuwenhoorn.

Overige ontwikkelingen

Naast de ontwikkelingen die vermeld zijn op deze en de vorige pagina wordt er in het beleid rekening gehouden met:

• Invloed overheid, gemeente en provincie op onze vereniging

Denk hierbij aan het stimuleren van gezondheid, tegengaan alcoholmisbruik, ontmoedigingsbeleid roken en afname van subsidiemogelijkheden

• Maatschappelijke ontwikkelingen

 Een aantal belangrijke ontwikkelingen zijn vergrijzing, digitalisering, afname gemeenschapszin i.c.m. individualisering.

 • KNVB beleid

Missie en visie

Missie
V.v. Nieuwenhoorn biedt haar leden uit Hellevoetsluis en omgeving de mogelijkheid om op een plezierige manier te voetballen op prestatief of recreatief niveau. Naast de sportbeleving biedt v.v. Nieuwenhoorn ook een bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving doordat teamgeest, clubbinding, normen en waarden, respect voor anderen en omgaan met regels, belangrijke aspecten zijn binnen v.v. Nieuwenhoorn.

Dit houdt voor v.v. Nieuwenhoorn in dat de club actieve en passieve sportbeleving faciliteert. Voetballen is een vorm van vrijetijdsbesteding die zin heeft. Sporten is gezond en voetballen kent een belangrijke sociale functie in de maatschappij. V.v. Nieuwenhoorn wil sportieve ambities van leden een plaats geven. Dit geldt zowel voor prestatieve als voor recreatieve voetballers, vrijwilligers en toeschouwers. V.v. Nieuwenhoorn vindt het belangrijk dat haar leden, vrijwilligers en anderen die de club een warm hart toedragen, clubgevoel ervaren. V.v. Nieuwenhoorn is een warme club, waar je graag bij wilt horen.

Visie

Leden van v.v. Nieuwenhoorn beleven de voetbalsport met plezier in een positief stimulerend klimaat, met goede faciliteiten en begeleiding.

V.v. Nieuwenhoorn speelt in op veranderende behoeften aan voetbalbeleving en heeft oog voor de verschillende doelgroepen die de club heeft.

• Jong en oud

• Voetballers in selectieteams en voetballers in recreatieve teams

• Voetballende mannen en voetballen vrouwen

• Vrijwilligers en mensen die sociaal betrokken willen zijn bij v.v. Nieuwenhoorn

V.v. Nieuwenhoorn zorgt voor goede faciliteiten die het voetballen bevorderen, zoals trainers, velden en materialen. Naast voetbalactiviteiten is er bij v.v. Nieuwenhoorn ook aandacht voor andere sociale activiteiten die het clubgevoel bevorderen.

Vanuit de visie en de missie van v.v. Nieuwenhoorn volgen een aantal fundamenten die los van een beleidsplanperiode altijd van toepassing zijn.

 • V.v. Nieuwenhoorn wil ieder lid de kans geven op zijn/haar manier de voetbalsport te laten beleven. Prestatief, recreatief of sociaal.
 • Ieder lid, ongeacht geslacht, nationaliteit, ras, geaardheid, religie, talent of ambitie voelt zich een volwaardig v.v. Nieuwenhoorn lid.
 • V.v. Nieuwenhoorn verzorgt trainingen, begeleiding, scheidsrechters etc.. zodat de voetballers goed opgeleid kunnen worden.
 • Leden blijven zoveel als mogelijk verbonden bij v.v. Nieuwenhoorn, als actieve voetballer, kaderlid, scheidsrechter of in andere vrijwilligersfuncties.

Uitgangspunten voor het beleid

Kiezen voor Kwaliteit

V.v. Nieuwenhoorn bestaat uit vele mensen, samen zijn we v.v. Nieuwenhoorn en kiezen we voor kwaliteit

• Voetballers en vrijwilligers die sociaal betrokken willen zijn bij v.v. Nieuwenhoorn

• Voetballende mannen en vrouwen

• Senioren, junioren en pupillen

• Prestatieve voetballers en recreatieve voetballers

En zo kunnen we nog meer onderscheiden maken tussen de leden. Met alle verschillende soorten leden maken we samen een vereniging. In het beleid van de vereniging zullen we dus ook rekening houden met de verschillende belangen die aanwezig zijn binnen onze vereniging. Dat betekent soms dat we niet zo snel kunnen veranderen, omdat we graag de belangen van alle leden groepen willen behartigen. We willen graag een vereniging zijn waarbij leden zich positief verbonden voelen met elkaar.

In het beleid en in de uitvoering hiervan zal onderscheid gemaakt worden op basis van leeftijd (jeugd/senioren), sportieve mogelijkheden (recreatief/prestatief) en geslacht (vrouw/man). Hierbij hanteren we het uitgangspunt dat al deze groepen even belangrijk zijn voor v.v. Nieuwenhoorn en dat de behoeften van de verschillende groepen worden ingevuld door de vereniging. In de praktijk zien we dat de verschillende behoeften van de groepen niet altijd gelijk zijn. De selectie van v.v. Nieuwenhoorn heeft bijvoorbeeld de behoefte om vaker te trainen dan een recreatief seniorenelftal. Uitgangspunt is dus dat we de behoeften van de verschillende groepen binnen v.v. Nieuwenhoorn blijven invullen. Dat betekent dat we als vereniging soms niet zo snel kunnen veranderen, omdat we graag alle belangen willen respecteren. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen bij v.v. Nieuwenhoorn.

Transparant en duidelijk

In de komende beleidsperiode zullen allerlei keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op een categorie leden van v.v. Nieuwenhoorn. We kunnen niet alle wensen honoreren omdat we te maken hebben met beperkingen in financiële middelen, accommodatie en beschikbare vrijwilligers. Het maken van keuzes kan dus betekenen dat sommige plannen niet (direct) uitgevoerd kunnen worden.

Bij het maken van deze keuzes is het van belang dat we goed laten zien Wat we doen en Waarom we dat doen. Zo is het voor iedereen duidelijk dat we de uitgangspunten van ons beleidsplan volgen en dat we de als vereniging een koers varen die goed is voor de vereniging, en dus voor alle leden.

Beleidskeuzes

Voetbal ambities

De voetbalambities voor de prestatieve teams zijn als volgt:

Senioren

-          1e elftal:  Stabiele eerste klasse

-          2e elftal:  Stabiele reserve eerste klasse

-          Jong Nieuwenhoorn: Stabiele reserve tweede klasse

Prestatieve Jeugdteams

Junioren

-          1e team:  Hoofdklasse/Divisieniveau

-          2e team : 1e klasse niveau

Pupillen

-          1e teams: Hoofdklasse

-          2e teams: 1e klasse niveau

Vrouwenvoetbal

De ambities zullen in de komende beleidsperiode worden bepaald. Vrouwenvoetbal is de snelst groeiende teamsport onder de jeugd. V.v. Nieuwenhoorn wil het vrouwenvoetbal graag de volle aandacht geven, zodat het een stevige plaats in de vereniging kan innemen. Dit begint met het goed faciliteren van trainers en leiders. Ook het zorgen voor veel nieuwe leden helpt om de ambities te realiseren. Naarmate het aantal spelers en teams toeneemt zullen de ambities met betrekking tot speelniveau als bij de jeugd en senioren worden opgesteld.

Recreatieve seniorenteams en Recreatieve jeugdteams

De voetbalontwikkeling en het voetbalplezier wordt gestimuleerd door goede trainingen en faciliteiten. Voor deze doelgroepen wordt gezorgd voor voldoende nevenactiviteiten, een betrouwbare organisatie en een goede sfeer

Voor het realiseren van de voetbalambities is de samenhang en samenwerking binnen v.v. Nieuwenhoorn van groot belang.

V.v. Nieuwenhoorn wil graag goede trainingen voor al haar leden verzorgen. Om de kwaliteit van de trainingen te waarborgen en bestaande leden te stimuleren training te geven hebben we voorbeeldtrainers en opleiders nodig. Gediplomeerde trainers en samenwerking met partijen als Sparta Rotterdam helpen hierbij. Goede trainers willen graag naar v.v. Nieuwenhoorn komen als onze prestatieve teams op een hoog niveau voetballen. Ook opleidingspartner Sparta Rotterdam wil graag samenwerken met v.v. Nieuwenhoorn, gelet op de onlangs verlengde samenwerkingsovereenkomst. Dit samenwerkingsverband bestaat al jaren en is in 2019 opnieuw bestendigd. Recreatieve teams profiteren dus van de prestatieve kant van v.v. Nieuwenhoorn omdat zij een goede trainingsbasis krijgen en met plezier het maximale uit zichzelf kunnen halen. In dit klimaat kunnen we ervaren en talentvolle trainers, leiders en coaches inzetten. Zij willen graag in zo’n omgeving werken. Voor recreatie is dus prestatie nodig.

Voor het op peil houden van onze prestatieve teams hebben we een goede basis nodig van voetballers die met plezier hun talent aanspreken, goede training hebben genoten en die prestatief kunnen en willen voetballen. Deze spelers vormen de basis voor de invulling van de prestatieve teams. Voor de prestatie is dus recreatie nodig.

De spelers uit de hogere prestatieve juniorenteams willen graag uitzicht op een seniorentijd waarin ze ook op hoog niveau kunnen voetballen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een talentvolle JO19 speler graag bij v.v. Nieuwenhoorn wil blijven voetballen als de senioren selectieteams op een goed niveau spelen. Als de vooruitzichten niet gunstig zijn, ontstaat de kans dat jeugdspelers vroegtijdig vertrekken bij v.v. Nieuwenhoorn om hun voetbalambitie bij andere voetbalclubs in te vullen. Voor prestatieve jeugd is dus het hebben van prestatieve senioren nodig.

Als oudere recreatieve junioren willen blijven voetballen wordt het voetballen in een “vriendenteam” waarbij ook aandacht is voor sociale samenhang steeds belangrijker. Hiervoor is het nodig dat er mogelijkheden zijn bij de senioren om zulke teams samen te stellen en te voorzien van goede faciliteiten. Dan zullen de junioren ook met plezier hun seniorentijd bij v.v. Nieuwenhoorn doorbrengen. Recreatieve jeugd en recreatieve senioren zijn dus met elkaar verbonden.

Financiële situatie

De afgelopen jaren is er onvoldoende financiële buffer opgebouwd binnen v.v. Nieuwenhoorn. In deze beleidsperiode zal er gestreefd worden naar opbouw van een gezonde financiële buffer. Dit betekent dat er bij alle “grotere uitgaven” en investeringen teruggevallen moet worden op “projectfinancieringen” bij leden en sponsoren, of subsidies en steun van fondsen. Alternatieve inkomsten op gebied van sponsoring en nieuwe doelgroepen zullen moeten worden gezocht om de club sneller aan een financieel gezonde positie te helpen zodat v.v. Nieuwenhoorn kan investeren in verbetering van de faciliteiten voor het voetballen.

Vrijwilligers

V.v. Nieuwenhoorn kan haar ambities alleen realiseren als zij in staat is om voldoende vrijwilligers te werven en behouden.

• Vrijwilligers voor eenmalige activiteiten en projecten.

 Zij kunnen ook zorgen voor vernieuwing van de vereniging door het organiseren van nieuwe initiatieven.

• Vrijwilligers voor commissies en bestuur.

 Deze groep zorgt vooral ook voor continuatie van de vereniging door uitvoering van het beleidsplan.

Het werven van vrijwilligers begint bij het inventariseren van behoefte en aanbod. Van even zo groot belang voor het enthousiasmeren van vrijwilligers is binding met de club door een goede organisatie en positieve persoonlijke aandacht. Onder aanvoering van het bestuurslid vrijwilligerszaken zal hier veel tijd en energie in worden gestoken in de komende beleidsperiode. Het uitgangspunt is dat alle leden vrijwilligerswerk moeten kunnen doen bij v.v. Nieuwenhoorn en dat daarbij oog is voor veiligheid en prettige werkomstandigheden. Vrijwilligerswerk is echter niet vrijblijvend. We moeten kunnen rekenen op elkaar.

Communicatie

De belangrijkste interne communicatie start bij de contacten tussen de trainer/coach/leider en de spelers en ouders. Hier wordt het belangrijkste beeld van de club gevormd. Lopen de contacten over trainingen, wedstrijden, toernooien en andere activiteiten waaraan een team deelneemt soepel, dan ontstaat al snel een positief beeld over de vereniging. Het is dus van belang om deze contacten goed te faciliteren via de website, social media, presentatiegids e.d. Het opnieuw invoeren van een clubblad/nieuwsbrief in digitale vorm zou in de komende periode voor een goede verbetering kunnen zorgen. Deze media kunnen ook gebruikt worden voor communicatie vanuit bestuur en commissies om beleidszaken aan te kondigen en te verduidelijken. Goede interne communicatie helpt een goede clubbinding te realiseren.

Externe communicatie is van groot belang voor de binding van v.v. Nieuwenhoorn met haar omgeving en stakeholders zoals gemeente, opleidingspartner Sparta Rotterdam, maatschappelijk partners en sponsoren. Actieve PR helpt v.v. Nieuwenhoorn vooruit. Het zorgen voor goede positieve externe communicatie is van belang. Een positieve uitstraling geeft een positief beeld van v.v. Nieuwenhoorn. “Wij zijn v.v. Nieuwenhoorn” een club waar je bij wilt horen, omdat je kiest voor kwaliteit.

Maatschappelijk Verantwoord Verenigen

V.v. Nieuwenhoorn staat midden in de maatschappij. De vereniging is een afspiegeling van de maatschappij. Met maatschappelijk verantwoord verenigen wil v.v. Nieuwenhoorn invulling geven aan; Duurzaamheid, milieu, welzijn/gezondheid en sociale samenhang. V.v. Nieuwenhoorn wil duurzame relaties opbouwen met verenigingen, overheidsinstellingen, organisatie en bedrijven in de omgeving om het maatschappelijk verantwoord verenigen vorm te geven.

Sportiviteit

V.v. Nieuwenhoorn is een club waarbij sportiviteit hoog in het vaandel staat. Belangrijk hierbij is dat sportiviteit beloond wordt en dat spelers en toeschouwers worden aangesproken op onsportief gedrag. Ook hier is het thema voor de komende jaren “Kiezen voor kwaliteit” van toepassing. Met elkaar zullen de leden onsportief gedrag voor, tijdens en na de wedstrijden, trainingen en andere activiteiten bespreekbaar maken en waar nodig elkaar aanspreken hierop. Ook buiten het voetbalveld is een bepaald kwaliteitsniveau gewenst.

Organisatie

Bij de uitganspunten voor het beleid staat vermeld dat v.v. Nieuwenhoorn alle doelgroepen tot recht wil laten komen bij het maken en uitvoeren van beleid. Ook zijn de financiën, vrijwilligerscoördinatie en goede communicatie (transparant en duidelijk) speerpunten voor deze beleidsperiode. Om te zorgen dat deze uitgangspunten goed geborgd worden in de vereniging is gekozen voor een andere opzet van het besturen van de vereniging.

Bestuursgroepen stellen het beleid voor en voeren na overeenstemming de gemaakte beleidsplannen uit binnen hun verantwoordelijkheidsgebied.

Voetbalzaken

 • Bestuursgroep voetbaltechnische Zaken (VTC)
 • Bestuursgroep jeugdzaken (jeugdbestuur)
 • Bestuursgroep damesvoetbal

Voetbalondersteuning

•     Bestuursgroep Commerciële zaken (Sponsorcommissie)

 • Bestuursgroep Accommodatiezaken

 

 • Bestuursgroep Beheer Kleding en Materialen (BKM)

 

 • Bestuursgroep Kantinebeheer

Deze Bestuursgroepen kennen een relatief grote zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ze werken binnen de beleidskaders en begrotingen die zijn vastgesteld door het bestuur. De Bestuursgroepen leggen verantwoordelijkheid af aan het bestuur en werken nauw samen.

Het bestuur stelt het verenigingsbeleid vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de leden. Het bestuur keurt de beleidsplannen van de Bestuursgroepen en de bijbehorende begrotingen goed. Het bestuur stimuleert en monitort de uitvoering van de beleidsplannen van de  Bestuursgroepen.

Het bestuur wordt ondersteund door 3 stafcommissies

• Commissie vrijwilligers- en veiligheid coördinatie

 • Communicatie Commissie

 • ICT/website Beheer
 • PR & Mediazaken
 • Clubbladcommissie
 • Presentatiegidscommissie

 

 • Normen en Waardencommissie

Deze stafcommissies helpen het bestuur en de Bestuursgroepen bij het maken en uitvoeren van beleid.

Op de navolgende pagina’s worden de belangrijkste verantwoordelijkheden voor Bestuur, Stafcommissies en Bestuursgroepen vermeld. Deze vermelding is niet uitputtend, maar geeft een kader voor de verantwoordelijkheden van de groepen.

Bestuursleden nemen niet deel in commissies en bestuursgroepen. Leden van bestuursgroepen kunnen wel deelnemen in meer bestuursgroepen. Dit is in het overgangsjaar naar dit bestuursmodel ook wenselijk. Denk hierbij aan bestuursgroep jeugd en bestuursgroep voetbaltechnische zaken.

Het bestuur bestaat uit 8 leden. Het dagelijks bestuur, bestaand uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en 5 algemene bestuursleden (Jeugdzaken (nog vacant), Voetbalzaken, Interne Zaken,  Accommodatiezaken, Vrijwilligerszaken en Damesvoetbal). Iedere bestuurslid heeft een verantwoordelijkheidsgebied dat bestaat uit een of meerdere bestuursgroepen of commissies. De verantwoordelijkheden van de bestuursleden worden zo ingepland dat het betreffende bestuurslid op een goede wijze verbinding aan kan brengen tussen de verschillende Bestuursgroepen en commissies. Het bestuur is direct leidinggevende van de betaalde krachten bij v.v. Nieuwenhoorn.

Bestuursgroep Voetbaltechnische Zaken  (VTC)

Deze Bestuursgroep bestaat uit minimaal 5 leden. Deze leden hebben bij voorkeur geen belangen bij spelende leden. De primaire taak van de Bestuursgroep is het maken en bewaken van het voetbaltechnische beleid van v.v. Nieuwenhoorn. Het verantwoordelijkheidsgebied is senioren, jeugd en vrouwen. Hierbij hoort het technisch beleidsplan en het opleidingsplan voor de jeugd. Ook is deze Bestuursgroep verantwoordelijk voor het indelen van de prestatieve teams en het aanstellen (in overleg met bestuur) van trainers voor de prestatieve teams. Het opleiden van alle trainers hoort ook tot het takenpakket van deze Bestuursgroep.

Bestuursgroep Jeugdzaken

Deze Bestuursgroep bestaat uit minimaal 5 leden. De primaire taak van deze Bestuursgroep is het faciliteren van de jeugdteams in de breedste zin. Denk hierbij aan het aanstellen van leiders voor de teams en het aanstellen van trainers voor de recreatieve teams. Het indelen van de teams valt ook binnen het takenpakket. Ook het zorgen voor materialen (in overleg met de Bestuursgroep BKM), scheidsrechters, en het inplannen voor toernooien en zaaltrainingen valt onder deze Bestuursgroep. Met het wedstrijdsecretariaat wordt samengewerkt voor het indelen van trainingen en wedstrijden. Onder deze Bestuursgroep valt tevens de scheidsrechterscommissie en de evenementencommissie.

Bestuursgroep damesvoetbal

Deze Bestuursgroep bestaat uit minimaal 4 leden. De primaire taak van deze Bestuursgroep is het faciliteren van de meisjes- en damesteams in de breedste zin. Denk hierbij aan het aanstellen van leiders voor de teams en trainers voor de recreatieve teams. Het indelen van de teams valt ook binnen het takenpakket. Er wordt nauw samengewerkt met de VTC en het jeugdbestuur.

Bestuursgroep Commerciële zaken (Sponsorcommissie)

Deze Bestuursgroep bestaat uit minimaal 4 leden. Deze Bestuursgroep is verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van de maatschappelijk partners en sponsoren van v.v. Nieuwenhoorn. Het bewaken van de commerciele belangen van deze groep is hierbij een cruciaal onderdeel. Ook het commercieel inzetten van de website valt onder deze Bestuursgroep.

Bestuursgroep Beheer Kleding en Materialen (BKM)

Deze Bestuursgroep bestaat uit minimaal 4 leden. De belangrijkste verantwoordelijkheden betreffen het beheer van voetbalmaterialen zoals ballen en doelen. De kledingcommissie is onderdeel van deze Bestuursgroep.

Bestuursgroep Kantine

Deze Bestuursgroep bestaat uit minimaal 2 leden De Bestuursgroep kantine is verantwoordelijk voor het beheer van de kantine en de bezetting van het kantinepersoneel. Ook de realisatie van de omzet en het rendement valt onder verantwoordelijkheid van deze bestuursgroep. Hieronder valt dus ook het inkoop- en prijsbeleid. De Bestuursgroep Kantine zorgt voor het waarborgen van de goede sfeer in de kantine, waardoor leden zich thuis voelen bij v.v. Nieuwenhoorn.

 

Bestuursgroep Accommodatiezaken

Deze bestuursgroep bestaat uit minimaal 2 leden. De bestuursgroep is verantwoordelijk voor het onderhoud van het sportpark, zoals de velden als de opstallen. Het begeleiden van o.a. renovatie- en nieuwbouwprojecten, het voldoen aan de gestelde veiligheidseisen ( in samenwerking met de veiligheidscoördinator) en toezien op de algehele staat van het sportpark.

Commissie vrijwilligerscoördinatie

Deze commissie bestaat uit minimaal 3 leden. De commissie is verantwoordelijk voor het bewaken van het vrijwilligersbeleid binnen v.v. Nieuwenhoorn. De commissie heeft middels tools als OiRA de veiligheidseisen in beeld, stelt wervingscampagnes op en beheert in alle opzichten de belangen van alle vrijwilligers. Een samenwerking met de Normen en Waardencommissie en bestuursgroep accommodatiezaken is hier essentieel.

Communicatie Commissie

De Communicatiecommissie bestaat uit minimaal 3 leden. Deze commissie is verantwoordelijk voor de in- en externe communicatie van v.v. Nieuwenhoorn. Hieronder vallen ook het Clubblad, de presentatiegids en de Website.

Commissie Normen en Waarden

Deze commissie bestaat uit minimaal 3 leden, waaronder ook een vertrouwenscontactpersoon. De commissie bewaakt de normen en waarden binnen v.v. Nieuwenhoorn en bemiddelt bij gesprekken tussen partijen waar problemen ontstaan die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Bestuur

• Verenigingsbeleid wordt gedragen door de bestuursgroepen

• Het bestuur bewaakt de samenhang en cultuur in de vereniging

• Bewaakt de uitvoering van het beleid

• Vereniging wordt een stevige maatschappelijke partij in Hellevoetsluis

• Samenwerking bevorderen met KNVB, Gemeente, Overheidsinstanties, Opleidingspartners, Maatschappelijk partners, Verenigingen en Bedrijven

 

Verantwoordelijkheden/taken commissies

 

Bestuursgroep Technische zaken

• Opstellen en bewaken van het voetbaltechnisch beleidsplan

• Opstellen en bewaken van een opleidingsplan

• Verzorgen van de in- en externe scouting

• Bewaken doorgroei eigen jeugdspelers naar seniorenselectie

• Verbeteren van de kwaliteit van de training door invoering uniform trainingsprogramma (…. Methodiek) en opleiding trainers

Bestuursgroep Jeugd

• Groei; uitbouwen aantal jeugdteams

• Stimuleren betrokkenheid van ouders bij de teams

• Jeugdleden betrekken bij activiteiten en vrijwilligerswerk (scheidsrechters, kantine en  terreinploeg)

• Voor de zomervakantie duidelijkheid over teamindeling, leiders, trainers en trainingstijden

Bestuursgroep Damesvoetbal

• Groei; uitbouwen aantal meiden- en damesteams

• Stimuleren betrokkenheid van ouders bij de teams

• Jeugdleden betrekken bij activiteiten en vrijwilligerswerk (scheidsrechters, kantine en  terreinploeg)

• Voor de zomervakantie duidelijkheid over teamindeling, leiders, trainers en trainingstijden

Bestuursgroep Commerciële zaken

• Alle sponsoring laten onderhouden en factureren via de sponsorcommissie. Sponsors niet via verschillende commissies laten benaderen, maar gestructureerde aanpak.

• Acquisitieplan opstellen

• Jaarlijks inventariseren of het huidige aanbod van sponsorpakketten volstaat

• Relatiebeheer; stimuleren betrokkenheid van de partners en sponsoren

• Doelstellingen voor de komende 5 jaar opstellen (Inkomsten +….%)

Bestuursgroep Beheer Kleding en Materialen

• Er is een materiaalplan en het materiaal voldoet aan de gestelde eisen

• De uitgifte en het gebruik van materialen en kleding is dusdanig geadministreerd dat er minimaal verlies is van materialen na de sportbeoefening en/of beëindiging van lidmaatschap/werkzaamheden.

 • Uitgifte en inname van de sleutels van de materiaalkasten wordt overzichtelijk bijgehouden
 • Uitgifte en inname van de kleding behorend bij het kledingfonds worden overzichtelijk bijgehouden

Bestuursgroep Kantine

 • Alle dagen bezetting in de kantine
 • Goede samenwerking tussen “vaste” vrijwilligers en tijdelijke krachten
 • Procedures openen en afsluiten van kantine en kas goed naleven
 • Omzet en rendementsdoelstelling kantine
 • Inkoopafspraken jaarlijks herzien
 • Goede samenwerking met Bestuursgroep jeugd voor bezetting kantine (zelfwerkzaamheid)
 • Digitaal agendasysteem op de site vermelden, waarbij vrijwilligers kunnen inschrijven voor uren/tijdsblokken i.s.m. de commissie vrijwilliger coördinatie
 • Ziet toe op naleving van de gestelde eisen behorend bij De Gezonde Sportkantine Brons

Bestuursgroep Accommodatiezaken

 • Stuurt de terreinploeg aan
 • Onderhoud de contacten met de gemeente inzake de velden en opstallen
 • Onderhoud de contacten met externe partijen die worden ingezet voor onderhouds-, renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden aan het sportpark
 • Ziet toe op veiligheid van de vrijwilligers (veilig werken) i.s.m. de veiligheidscoördinator
 • Draagt zorg voor de algehele staat van onderhoud van het sportpark
 • Draagt zorg voor het schoonhouden van het sportpark

Vrijwilligerscoördinatie

 • Vrijwilligersbeleidsplan opstellen
 • Veiligheidscoördinator
  • OiRA actueel houden en zorgdragen voor de uitvoering van de eisen die daaruit voortvloeien.
 • Werving
  •  In kaart brengen actieve vrijwilligers
  •  In kaart brengen vacante functies
  •  Zorg voor een actueel overzicht van de vacatures
  • Zorgen voor, en goed op de site vermelden van functieprofielen met bijbehorend aantal uren voor de taak
  • Maak een duidelijk “handboek” per taak zodat een overdracht soepel kan verlopen

• Het (opzetten en) coördineren van een vrijwilligers registratiesysteem op de website i.s.m. de Communicatie Commissie

• Communicatie

 • Het voeren van exit gesprekken met vertrekkende vrijwilligers
 • Periodiek overleg met de bestuursgroepen en commissies om te kijken waar verbeteringen wenselijk zijn.

Communicatie Commissie

Communicatie start bij de bewustwording van nut en noodzaak van blijvend en snel informeren

We hebben duidelijke communicatielijnen binnen de vereniging, deze zijn terug te vinden in de communicatiematrix in bijlage II.

 • Verzorgt de verspreiding van alle interne communicatie
 • Verzorgt en beheert de emailadressen @nieuwenhoorn.nl; ziet toe op het correct gebruik (AVG) van de communicatie binnen (en buiten) v.v. Nieuwenhoorn
 • Commissie (Digitaal) Clubblad samenstellen
  • Maandelijkse editie, waarin actueel nieuws in de breedste zin van het woord naar de leden wordt gecommuniceerd
 • Verantwoordelijk voor de nieuwsberichten op de website
 • Verzorgt de externe communicatie met de diverse media
  • Uitsplitsen wellicht wenselijk:
   • Verenigingsnieuws
   • Selectie (voetbal) nieuws (senioren en jeugd)
   • Overig nieuws (maatschappelijk, activiteiten etc.)
 • Verzorgt jaarlijks de presentatiegids i.s.m. de sponsorcommissie

Normen en Waardencommissie

 • Het opstellen van gedragsregels en bijbehorende statuten Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag waarin duidelijk omschreven wordt wat v.v. Nieuwenhoorn als ongewenst of grensoverschrijdend gedrag ziet. Deze statuten maken onderdeel uit van het Huishoudelijk Reglement
 • Het actueel bijhouden van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van alle actieve vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen
 • Het opstellen van een incidentenprocedure met bijbehorend sanctiereglement
 • Het ondernemen van initiatieven om het normen- en waardenbeleid binnen de vereniging te implementeren en te publiceren
 • Het informeren en adviseren van/aan het bestuur
 •  Het onderhouden en waar nodig bijstellen van het normen- en waardenbeleid
 • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon

Bijlagen

I:            Organogram

II:           Communicatiematrix

III:          Jeugdbeleidsplan 2019-2024

V:          Huishoudelijk Reglement

VI:         Voedingsbeleid Gezonde Kantine

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!