Cookie beleid v.v. Nieuwenhoorn

De website van v.v. Nieuwenhoorn is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Kledingfonds

Kledingfonds v.v. Nieuwenhoorn

Binnen v.v. Nieuwenhoorn streven als vereniging naar een professionele uitstraling en daartoe behoort ook een uniformiteit en herkenbaarheid in kleding. Hiervoor hebben we een kledingfonds opgericht waarbij ieder spelend lid van alle teams in uniforme tenues kunnen spelen en zo altijd representatief voor de dag komen.

Voordat het seizoen start wordt aan ieder spelend lid kleding ter beschikking gesteld. Het lid, respectievelijk de ouders/verzorgers bij minderjarige leden, neemt de kleding in ontvangst en tekent de gebruiksovereenkomst.  Het lid is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde kleding. 

Ook als het lid opzegt moet dit via het kledingfonds worden afgehandeld, ten alle tijden maakt u hiervoor een afspraak met het kledingfonds [email protected]

Aan het einde van het seizoen dient de kleding ingeleverd te worden.

Kosten

Elke speler krijgt de kleding in bruikleen, bestaande uit een shirt en broek. Voor keepers worden er keepershirts ter beschikking gesteld. De kleding is en blijft eigendom van de vereniging. Voor het gebruik van de kleding betaalt het spelend lid een jaarlijkse bijdrage van €15,-.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de commissie welke het kledingfonds beheert, te bereiken via mail naar [email protected]

De voordelen:

 • Alle spelers en teams spelen in hetzelfde tenue, dus gelijkwaardige behandeling van alle spelers en een uniforme, representatieve uitstraling
 • De grote groep spelers die niet gesponsord werd, hoeft zelf geen kleding meer aan te schaffen.
 • De keeper betaalt evenveel voor zijn tenue als een veldspeler
 • Er is altijd een tenue beschikbaar
 • Vervanging en aanvulling van de kleding is de verantwoordelijkheid van het kledingfonds
 • De te betalen bijdrage is relatief laag en is inclusief vervanging bij slijtage en beschadiging van kleding, mits er geen sprake is van onjuist of onzorgvuldig gebruik. Let wel: Bij vermissing etc. worden onkosten in rekening gebracht
 • De binding tussen de leden en v.v. Nieuwenhoorn wordt groter

.

Reglement Kledingfonds v.v. Nieuwenhoorn

 • v.v. Nieuwenhoorn heeft m.i.v. het seizoen 2016/2017 een kledingfonds. Dit fonds stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue. Het kledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 • Het beheer van het kledingfonds is in handen van de commissie Beheer Kleding en Materialen, hierna te noemen commissie BKM, die tevens verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitvoering. De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de vertegenwoordiger van de seniorenteams, de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de commissie BKM ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.
 • Vanaf het startseizoen 2016/2017 bedraagt de financiële bijdrage € 15,00. Daarna kan de jaarlijkse bijdrage door de Algemene Leden Vergadering worden aangepast, dit met bijvoorbeeld de inflatiecorrectie, op voorstel van het bestuur.
 • Leden die gedurende het seizoen bij Nieuwenhoorn vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op (gedeeltelijke) restitutie.
 • Ieder, als speler geregistreerd, lid stort jaarlijks de verplichte financiële bijdrage per seizoen in het fonds. Hiervan wordt sportkleding (shirts en broeken) aangeschaft t.b.v. alle jeugd- en seniorenteams van Nieuwenhoorn. Keeperhandschoenen, voetbalschoenen, scheenbeschermers, kousen, etc. vallen niet onder de regeling van het kledingfonds.
  Deze verplichte bijdrage wordt aan het begin van het seizoen geïncasseerd. Bij niet tijdige betaling van de contributie en de bijdrage voor het fonds kan de betreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden van v.v. Nieuwenhoorn.
 • De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen in bruikleen gegeven aan de leden. De leden zijn verantwoordelijk voor de verstrekte tenues. De leden ondertekenen bij ontvangst van de kleding een gebruiksovereenkomst, respectievelijk de ouders/verzorgers bij minderjarige leden. De ondertekende gebruiksovereenkomst wordt gearchiveerd door de commissie BKM.
 • Aan het einde van het seizoen dient de kleding ingeleverd te worden.
 • Shirts en keepertrui zijn voorzien van het v.v. Nieuwenhoorn clubembleem. Tevens worden per team verstrekt: 1 watertas/ bidon/ spons en 1 aanvoerdersband. 
  Het is aan de commissie BKM om in voorkomende situaties te beoordelen of daarvan wordt afgeweken, zulks in overleg met de penningmeester.

Aangezien de sportkleding eigendom blijft van de vereniging, is het goed te weten welke regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding. Daartoe zijn de volgende spelregels vastgesteld:

 1. Het spelende lid van een team tekent voor ontvangst bij de uitreiking van de tenues. Eén ondertekend exemplaar houdt het lid zelf, het andere wordt gearchiveerd door de commissie BKM.
 2. Het tenue moet na iedere wedstrijd door het teamlid c.q. ouder/verzorger worden gewassen. Bij de eerstvolgende wedstrijd dient het teamlid zich met een schoon tenue te melden. Het staat de leider(s) vrij binnen of buiten het team een persoon een vergoeding te geven voor het wassen van de kleding. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn.
 3. Bij het verstrekken van het tenue wordt een wasvoorschrift meegegeven. Deze dient strikt te worden opgevolgd. De v.v. Nieuwenhoorn tenues dienen  gewassen te worden op een temperatuur niet hoger dan 40 graden Celsius (zie wasvoorschriften).
 4. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het teamlid daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het teamlid kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
 5. Het teamlid zorgt er persoonlijk voor dat de kleding voor aanvang van de volgende wedstrijd aanwezig en in orde is.
 6. De kleding mag uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van Nieuwenhoorn worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden, tenzij daarvoor door de commissie BKM toestemming is verleend.
 7. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor ze is bedoeld.
 8. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen teksten of andere uitingen worden aangebracht.
 9. Iedere gebruiker is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan.
 10. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van de gebruiker kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag, dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
 11. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de commissie BKM van v.v. Nieuwenhoorn. Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de commissie BKM.
 12. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de speler dit direct na constatering te melden bij de commissie BKM. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de commissie BKM. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd.
 13. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders ervoor te zorgen dat de teamleden alle kledingstukken inleveren bij de commissie BKM. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van de gebruiker de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, ter hoogte van het aanschafbedrag dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst.
 14. Indien niet wordt voldaan aan het tijdig inleveren van de kleding na afloop van het voetbalseizoen heeft dit consequenties voor de eventuele overschrijving, bijv. als gevolg van verhuizing o.i.d., naar een andere vereniging.

 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie BKM / Hoofdbestuur

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!